Home dit project regios geschiedenis musea catalogus blog
Pausanias Project

Pausanias: Rondleiding door Griekenland (scroll voor meer info)


“deze tweedelige vertaling hoort dan ook thuis in iedere bibliotheek met enige aandacht voor de klassieken” (HERMES)Pausanias was een Grieks-sprekende “travel-writer” uit de tweede eeuw na Chr., die in tien hoofdstukken een literaire reis beschijft langs de bekende en minder bekende plaatsen op het Griekse vasteland in de Romeinse tijd. Per schip aangekomen in Athene voert hij de lezer onder meer over de Akropolis en langs de destijds nog rijkelijk aanwezige kunstschatten op de Akropolis en in de rest van Athene. Daarna leidt hij de lezer te voet, per ezel en per schip via Korinthe naar Sparta en Messenië, vandaar naar het antieke Olympia, de beschrijving waarvan – met z’n schitterende tempels en honderden niet zo duizenden kunstschatten – het centrum van zijn werk inneemt. Vanuit Olympia gaat de reis door Achaia en Arcadië via Boiotië (met daarin de woonplaats van de mythische koning Oedipus) door naar Delphi, dat ook ruime aandacht krijgt. Centraal in zijn werk staat de beschrijving van tempels en hun kunstschatten, afgewisseld met anecdotes over kunstenaars, de winnaars in sportevenementen als de Olympische Spelen of de spelen in Delphi en verhalende episodes uit de Griekse geschiedenis. Dat we te maken hebben met een literair product passend in de traditie van zijn tijd, wordt op tal van plaatsen in zijn werk duidelijk, onder meer in de zeer zorgvuldige stijl en de overdachte opbouw.

          Van het leven van Pausanias is niets bekend op losse opmerkingen na die hij zelf in zijn werk heeft gemaakt. Zelfs de naam van de auteur is niet met volledige zekerheid overgeleverd: hij wordt zo genoemd door de Byzantijnse geleerde Stephanos van Byzantium (6de eeuw na Chr.), die de eerste persoon is die onomstotelijk naar dit werk verwijst. Hij is rond 110-115 na Chr. geboren, waarschijnlijk ergens in de buurt van Magnesia bij de berg Sipylos in het huidige Turkije, destijds een Grieks sprekend deel van het Romeinse rijk. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen van Griekenland om de “beroemde plaatsen van de oudheid” te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij “wetenswaardig” noemt. Keizer Marcus Aurelius (die stierf in 180 na Chr.) is de laatste keizer die hij noemt. Daarom zal zijn werk rond 180 na Chr. voltooid zijn geweest.  

          De vertaling van dr. Jelle Abbenes is rechtstreeks gemaakt naar het oud-Grieks, en wordt ondersteund door honderden voetnoten die de lezer informeren over verwijzingen van Pausanias naar plaatsen of antieke teksten, over de exacte locaties die hij beschrijft, of over bijzonderheden van de tijd na Pausanias. Ook is er een index toegevoegd van de besproken plaatsen en personen. De noten zijn deels ontleend aan de met een prijs onderscheiden uitgave van Papachatzis, deels aan het standaardcommentaar van W. Frazer, en steunen verder op de belangrijke encyclopedie voor classici, Der Neue Pauly, Lexicon der Antike en op eigen onderzoek.


Geïnteresseerd?


De complete vertaling is rechtstreeks te bestellen via  www.boekscout.nl of www.athenaeum.nl (via webwinkel), of via een mailtje aan de vertaler. Klik hier voor een promomail. Voor de volledige recensie in Hermes, klik  hier.
Uitgelicht: Nemea en de Spelen

Welkom bij het Pausanias-project, een site  met meer dan 2500 foto’s en kaartjes met beschrijvingen van het klassieke, maar ook van het latere Griekenland. De site is opgezet ter illustratie van de Nederlandse vertaling door J. Abbenes (Soest 2012) van de reisbeschrijving van het antieke Griekenland door de Grieks-Romeinse auteur Pausanias (150 na Chr.) en volgt dan ook zijn indeling in 9 regio’s.

          De site wordt elke drie of vier maanden herzien en uitgebreid en omvat alle 9 regio’s van Griekenland, met voor elke regio uitgebreide informatie, kaartjes en andere wetenswaardigheden. Pagina’s over de geschiedenis geven een globaal beeld van Griekenland ná Pausanias.


Vernieuwd oktober 2016  (met dank aan de drone, o.a. Kyllini, Antirrio, Lepreon, Skillountia, Tripiti)  


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks

https://youtu.be/6pF0Ie4YvEo

In het befaamde Antikythera-scheepswrak hebben archeologen delen van een menselijk skelet gevonden. De onderzoekers vonden onder meer een stuk schedel met drie tanden, twee dijbenen, enkele ribben en delen van de armen. Naast de botten werden stukjes verroest ijzer gevonden;  het is nog niet duidelijk of dat sluitingen waren van een kledingstuk of de boeien van een slaaf.


De botstukken lagen zo’n 2000 jaar verborgen onder zand en potscherven en zijn opmerkelijk goed bewaard gebleven. Meestal worden de lichamen van schipbreukelingen meegevoerd door de stroming of opgegeten door vissen. Complete skeletten worden wel aangetroffen in minder oude schepen, maar hoe ouder het schip, des te kleiner die kans wordt. De archeologen hopen door de bijzondere vondst nu meer te weten te komen over de passagiers die aan boord waren van het oude vrachtschp.


Volgens de Deense botexpert en DNA-deskundige Hannes Schroeder, die de skeletdelen onderzocht, gaat het waarschijnlijk om een jonge man van begin twintig. Maar was het een bemanningslid, een rijke passagier of een slaaf? Om meer te weten te komen, wil Schroeder proberen DNA uit de schedel te halen en te analyseren. Als dat lukt, kan hij zeggen welke kleur ogen en haar de jonge man had, welke erfelijke ziektes hij had en misschien zelfs waar hij vandaan kwam.


Het nieuwe onderzoek kan ook meer informatie opleveren over het schip zelf. Het was onderweg naar Rome toen het zonk, maar de archeologen denken dat het schip werd gebouwd in Griekenland en een Griekse bemanning had. Als uit DNA-onderzoek blijkt dat de jonge man uit Griekenland kwam, voedt dat deze theorie.


Het scheepswrak waarin het Antikythera-mechanisme (een soort analoge computer met 29 bronzen tandwielen) werd gevonden, stamt uit ongeveer 60 voor Christus en werd in 1900-1901 door sponsduikers ontdekt bij het eiland Antikythera. Er zijn al heel wat expedities naar het wrak gedaan. Vorig jaar ontdekten onderwaterarcheologen meer dan vijftig nieuwe luxueuze voorwerpen in het beroemde scheepswrak.