Pausanias Project


Toelichting: 1) de “oprite”, 2) de hoofdingang, 3) ingang tot de acropolis, 4) voorhof, 5) kazematten, 6) monumentale toegangspoort (propylaeën), 7) de grote hof, 8) zuidelijke gallerij, 9) kleiner propylon, 10) binnenhof met kolonnade en altaar, 11) megaron, 12) bad, 13) koninginnenvertrek, 14) achterhof (met ateliers?), 15-16-17-18) zuid-west trap, 20) twee ondergrondse gangen naar cisternes, 21) niches (wachtkamers?), 22) poorten tot de lagere acropolis

Het eigenlijke paleisgedeelte is vergelijkbaar met dat van Mycene, maar in slechtere staat, omdat de gehele hof nu is bedekt met grind. Ook hier vinden we een megaron (11), de troonzaal, toegankelijk via een grote peristyle hof en een kleinere vestibule (zie reconstructie). Via de deur links vanuit de vestibule kwam men bij een badkamer en andere vertrekken. De eigenlijke troonzaal mat 11.80 m. x 9.80 m., met een enorme open vuurplaats, omringd door vier zuilen. De troon bevond zich ook hier rechts, en de vloer was bedekt met beschilderd pleisterwerk (octopussen, dolfijnen en een netmotief), dat een tapijt imiteert. Vele frescos sierden de muren van de troonzaal en andere vertrekken., die echter in sterk beschadigde toestand verkeren. Enkele van de bekendste staan onder (aanklikbaar voor een vergroting).  

   Argolis - Tiryns 2

Bij de opgravingen is ondermeer een verzameling terracotta godinnenbeeldjes gevonden uit de 12e eeuw voor Chr. (nu in museum Nafplio).Van groot belang zijn ook de vele kunstwerken die bij de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen, als de beroemde zegelring van Tiryns, waar een godin (?) wordt benaderd door een 4-tal halfmenselijke wezens die offers aanbieden.

Vooral na de Myceense tijd groeit Tiryns uit tot een centrum voor de Hera-verering, en al in de 8e eeuw voor Chr. wordt op de restanten van het Myceense paleis een tempel voor Hera gebouwd. Later worden allerlei votief-gaven  voor Hera begraven in een offerkuil (bothros), waaronder grote rituele kleimaskers en terracotta schilden met daarop geschilderde mythologische voorstellingen., Zoals die op de foto rechtsonder waar waarschijnlijk Achilles in gevecht is met de Amazone-koningin Penthesileia, een verhaal uit de z.g. Aithiopis, een epos uit de 7e eeuw voor Chr.

Verspreid rondom de eigenlijke burcht liggen meerdere (kleinere) koepelgraven van het tholos type, met een dromos en een puntige koepel. Zo uitgebreid als het beroemde graf van Atreus in Mykene, met zuilen voor de ingang en een aparte grafkamer zijn ze hier niet.