Pausanias Project


Musea - Delphi

Antinoös

De Sfinx van de Naxiërs

Een bijzondere plek neemt ook het z.g. Daochos monument in, daar dit voor een groot deel bewaard is gebleven. Het gaat om een groep van negen figuren, voorouders en familieleden van een zekere Daochos (II), de afgevaardigde van de stad Pharsalos in Thessalië naar de Amphiktyonische raad in de jaren 337-333 voor Chr. Behalve Daochos (II) staan hier van links naar rechts zijn zoon Sisyphos II, Daochos II zelf, zijn vader Sisyphos (I), grootvader Daochos (I), overgrootvader Agias en betovergrootvader Aknonios. Daar weer naast staan twee familieleden Telemachos en Agelaos, tijdgenoten van de overgrootvader Agias, die als atleten een overwinning hadden behaald in de Pythische Spelen. Helemaal rechts zit tenslotte een citerspelende Apollo. Pausanias’reden om dit monument te negeren is mogelijk dat het te zeer een private zaak betreft zonder verder belang, of mogelijk was het monument inmiddels kapot.


Een tweetal archaïsche bronzen beelden, versierd met goudbeslag. Het rechterhoofd vormt een deel van een zittend beeld, waarvan nog resten zijn bewaard van de voeten van het beeld en goudbeslag van de troon en kleding.