Pausanias Project


   Boiotië: Leuktra
De “stad” Leuktra in Boiotië bestaat tegenwoordig uit drie zeer kleine dorpjes op een heuvel. De site dankt zijn bekendheid aan de grote slag die de Thebanen daar in 371 v. Chr. uitvochten tegen de Spartanen. In deze veldslag versloegen de Thebanen onder leiding van Epameinondas de veel grotere legermacht van de Spartanen en maakten zo voor altijd een einde aan de mythe van de Spartaanse onoverwinnelijkheid. Vervolgens stonden de Thebanen gedurende enkele tientallen jaren aan de top in Griekenland en deden er in die tijd alles aan om een Spartaanse renaissance te voorkomen door onder andere Megalopolis en Messene te stichten, die gezamenlijk de Spartaanse vijand eronder dienden te houden. In de vlakte onder het dorp staat nu het (sterk gerestaureerde) overwinningsmonument van de Thebanen, een rond voetstuk getooid met triglyphen, waarop een koepelvormig dak ligt met daarop in reliëf afgebeeld negen grote schilden. Het geheel zal een bronzen figuur van een krijger (Epameinondas?) hebben gedragen.