Pausanias Project


Korinthe - theater

Odeion

Het Odeion van Korinthe, dat vlak tegen het theater aan lag, is meerdere malen verbouwd geweest. Een eerste bouwfase (opgetrokken uit zandsteen of poros) dateert van vlak na de herstichting van Korinthe. Na een brand in de 2de eeuw na Chr. heeft Herodes Atticus het gebouw gerestaureerd en (deels) laten uitvoeren in marmer. In deze fase werden het theater en het Odeion door een promenade met zuilen-gangen aan beide kanten tot één geheel samen genomen. Na een nieuwe brand (na Pausanias) in het begin van de 3de eeuw is het Odeion door het weghakken van de onderste rijen zitplaatsen omgebouwd tot een arena

Het theater van Korinthe in de tijd van Pausanias was een vrij normale uitvoering van een Romeins theater, zoals terug te vinden in vele belangrijke Romeinse steden. We zien een toneelgebouw (skènè ) in drie verdiepingen, versierd met marmeren zuilen, meerdere nissen en zeer uitgebreid beeldhouwwerk. Veel van het beeldhouwwerk is terug te zien in het museum van Korinthe; de reliefs laten scenes zien van de strijd tussen de Grieken en de Amazones, die tussen de Goden en de Giganten en de twaalf werken van Herakles, elk op een aparte verdieping. Het theater zélf is helaas erg slecht bewaard gebleven; net als bij het Odeion is ook hier in de latere oudheid het theater omgebouwd tot arena door het weghakken van de onderste rijen van de tribune. In de tijd van Pausanias zullen er ongeveer 14.000 zitplaatsen zijn geweest in het theater.


Interessant is de (omgevallen) inscriptie waarin een zekere Lucius Vibius Florus wordt geëerd, die als komedieacteur had opgetreden bij vele tientallen gelegenheden; goed leesbaar zijn zijn overwinnigen in Korinthe, in Sikyon, in Epidauros (aanklikken voor vergroting). Mogelijk nog interessanter is de z.g. ERASTVS inscriptie uit Korinthe. De tekst luidt als volgt ERASTVS PRO AEDILIT(itate) S(ua) P(ecunia) STRAVIT, Erastus heeft de bestrating bekostigd uit eigen zak in ruil voor zijn aedilschap (een ambtelijke functie. Een Erastus als ambtenaar financiële zaken in Korinthe is bekend uit de bijbel (Rom. 16:23). Mogelijk is hij korte tijd later tot aediel gekozen.

korinthe_theater_inscriptie