Pausanias Project


Korinthe - agora

Het archeologisch park van Korinthe herbergt de belangrijkste gebouwen rond de antieke agora, het centrale plein met de meeste representatieve gebouwen. Ook staat hier het museum van Korinthe, dat veel van de fraaiste vondsten van de opgravingen bevat en geregeld wordt uitgebreid. Gezien de vaak uitstekende gidsen die van de stad beschikbaar zijn, zal hier slechts beperkt informatie worden gegeven. Van de gebouwen op de plattegrond links vallen het Odeion eh het theater buiten het archeologisch park. Zij zijn dan ook slechter ontsloten dan de hier besproken gebouwen.

De rechts getoonde tempel staat in de archeologie bekend als Tempel E. Het was één van de belangrijkste tempels van Romeins Korinthe, uittorenend boven de agora. De zuilen van de tempel hebben zeer fraaie Korinthische kapitelen. De tempel is wrschl. Gewijd geweest aan Octavia, de zuster van keizer Augustus. De discussie over deze tempel is echter nog niet gaan liggen, vooral gezien de érg rijke versiering, die (samen met de toplocatie) eerder een tempel voor Jupiter suggereert.

Tempel E

De agora van Korinthe is het centrale plein waar de meeste representatieve gebouwen lagen en de meeste tempeltjes. Goed zichtbaar op de reconstructietekening is het beeld van Pallas Athena in het midden, rechts de monumentale poort die toegang geeft tot de Lechaionweg met (vroeger) erbovenop twee glanzend vergulde strijdwagens, de eerste bestuurd door Phaethon, de zoon van de Zonnegod, en op de tweede de Zonnegod zélf, daarnaast de  Krijgsgevangenen-facade en daarnaast de overdekte winkelgalerij van de noord-stoa. Boven alles uit torent dan de grote tempel van Apollo.

De  westzijde van de agora was gevuld met vele kleinere  tempeltjes en andere gebouwtjes.  Van de door Pausanias besproken monumenten zijn nog enkele resten terug te vinden, met name van het Babbius-monument, een rond tempeltje (?), waar mogelijk één of meerdere klassiek Griekse beelden hebben gestaan (foto’s links). Let op het gebruik van het Latijn , een duidelijk teken dat Korinthe een Romeinse kolonie was. De foto rechts toont een fragment van tempel F (de tekst wordt meestal aangevuld tot (VE)NERI, waarmee de tempel gewijd moet zijn aan de godin Venus. Daaronder een fragment van  een fontein, die ook door Babbius is gebouwd geweest. De tekst CN. BABBIVS PHILINVS NEPTVNO SACR  maakt duidelijk dat de fontein gewijd was aan Poseidon-Neptunus. Pausanias vermeld dat op de fontein een bronzen beeld van Poseidon stond, met onder zijn voeten een dolfijn die water spoot.  Het heiligdom voor Tychè, dat volgens Pausanias ook aan de west-zijde heeft gelegen, is geïdentificeerd  met tempel F (als Venus-Tychè) op basis van de vondst van het hoofd van Tychè (museum) vlak bij deze tempel, als met tempel D afhankelijk van de looprichting van Pausanias Z>N of juist N<Z.

Westterras

Van de zuid-stoa die de agora afsloot (onder foto 1 en 2) en vooral als winkelgalerij diende, zijn nog imposante resten zichtbaar; opvallend is hier vooral een grote apsidale kamer/zaal die meestal als bouleuterion wordt geïnterpreteerd (een raadszaal, foto 3). Het heiligdommetje voor Artemis dat door Pausanias wordt gesuggereerd is op basis van een muntje (links) geïdentificeerd met een kleine drieschepige ruimte op het einde van de zuid-stoa. Dit heiligdommetje is slechts met moeite te herkennen (foto 4).

Zuidelijke stoa

Het belangrijkste monument aan de midden-stoa is zonder meer de bèma, de publieke tribune. Vanaf deze bèma spraken de magistraten het verzamelde volk toe en vanaf deze bèma sprak ook Paulus tot de Korinthiërs. Als gevolg hiervan is op de plek van de bèma in de middeleeuwen een kerk gebouwd.

Midden-, en noord-stoa