Museum Aigina

Het kleine, maar fraaie museumpje van Aigina is uitsluitend gewijd aan de prehistorische, klassieke en post-klassieke vondsten van het eiland. Zo zijn er o.m. een aantal fraaie prehistorische vazen te zien, met afbeeldingen van schepen en een danser (?). Maar ook zien we fraai versierde proto-korinthische vazen, waaronder één versierd met een afbeelding van Odysseus, die hangend onder de buik van een schaap aan de Cycloop probeert te ontsnappen (ong. 600 v. Chr.). Attisch zwartfigurig aardewerk is er ook te zien, vaak fragmentarisch (waaronder een fraaie sfinx en een even fraaie leeuw (ong. 550 v. Chr.), een klassieke sfinx, gebruikt als grafmonument, andere (klassieke) grafstenen, inscripties enzovoorts.