Pausanias Project


   Argolis - Tiryns
De grote burcht van Tiryns: De ruïnes van Tiryns op 21 km afstand van Nafplio behoren zonder meer tot de meer indrukwekkende burchten uit de Mykeense periode. De burcht is vooral van belang, omdat hij als enige van de drie grote Myceense burchten goed bewaard is gebleven. In z’n huidige vorm ontstaan in de 13e eeuw voor Christus is Tiryns mogelijk continu bewoond gebleven. De stad stuurde een (klein) contingent soldaten naar Plataia om tegen de Perzen te vechten ( in 479 na Chr.) is door Argos verwoest in 468 en tot fort omgebouwd in het Hellenisme, en zelfs is er nog door de Byzantijnen een kerkje opgericht. Het nu nog bestaande complex, met Cyclopische muren met een totale lengte van  meer dan 700 meter, is oorspronkelijk puur een paleisburcht, met de eigenlijke stad op de vlakte. Tot de meer opmerkelijke elementen in de versterking van Tiryns behoren de kazematten, terwijl de troonzaal via een door zuilen omgeven hof wordt bereikt. Ook bijzonder is de toegang middels een soort “oprit”, die zo is aangelegd dat men de toegang (via de oostpoort) nadert met zijn rechterzijde (waar je dus geen schild hebt‼) blootgesteld aan projectielen geworpen vanaf de muur. Voor een reconstructie en een foto in de huidige toestand zie linksonder. De door Homeros en Pindaros bewonderde muren hebben een dikte van 5-11 meter, terwijl de grootste stenen rond de 14.000 kilo wegen..

Meerdere uitvalspoorten hebben het mogelijk gemaakt (net als in Mycene) om het aanvallers flink moeilijk te maken. Wie naar bínnen wil via een uitvalspoort, moet gebukt gaan, terwijl de geringe breedte het onmogelijk maakte met mee dan één man tegelijk naar binnen te gaan. Opnieuw net als in Mycene, heeft ook Tiryns ondergrondse (verborgen) cisternes gehad, waardoor de bezetting in geval van een belegering altijd voldoende drinken had.


- KLIK HIER VOOR DE KONINKLIJKE VERTREKKEN (MEGARON)

mythologie_tiryns