Pausanias Project


De oudheden van het ooit zo roemruchte Thebe zijn schaars en verspreid over de moderne stad. In de oudheid speelde Thebe een grote rol vooral in de Mykeense periode  en in de klassieke en postklassieke periode als bondgenoot-rivaal van Sparta en tijdens de kortstondige machtsontwikkeling onder Epameinondas). Helaas vond Alexander de Grote het nodig de stad met de grond gelijk te maken en de bevolking in slavernij te verkopen. En alhoewel de Macedoniërs alweer snel tot de herbouw overgingen, zou de stad geen schaduw meer worden van haar vroegere zelf. In de tijd van Pausanias was alleen de Kadmeia nog bewoond en was de onderstad gereduceerd tot een puinhoop. De moderne bezoeker zal slechts weinig resten van de antieke stad tegenkomen. De kaart (rechtsboven) vertoont daarom de nodige vraagtekens. In de Griekse mythologie speelt Thebe in vele mythes een hoofdrol. Zo is de stad gesticht door de heros Kadmos uit Phoenicië, die op zoek was naar zijn (door Zeus ontvoerde) zuster Europa. De halfgoden Amphion en Zethes hebben de onderstad ommuurd; de tragedies over Oedipous en Antigone, evenals de Zeven tegen Thebe spelen zich hier af; Thebe stond bekend als de stad van Herakles; tenslotte staat Thebe nog bekend als geboorteplaats van de god Dionysos, etc.

         Het grote archeologische museum is echter een absolute must voor ieder die in de oudheid is geïnteresseerd. Het bezit een zeer ruime collectie aan materiaal uit de stad zelf en de complete regio Boiotië.


Foto’s boven de heuvel met het heiligdom van Apollo Ismenios en de schaarse resten ervan, onder een enorm Mykeens kamergraf  en (vanuit de lucht) resten van de Elektrapoort (no. 1 op de kaart).

   Boiotië: Thebe

MYTHOLOGIE:

De wrede dood van Dirce e.a.


Dirce was de vrouw van koning Lycus van Thebe, en de tante van Antiope.


Lees verder.

De oudste nederzetting lag op de latere akropolis, de Kadmeia, of: de stad van Kadmos. Omdat deze heuvel nog altijd het centrum vormt van de moderne stad, zijn er hier slechts noodopgravingen verricht, waarbij desondanks een schat aan materiaal tevoorschijn kwam, die duidelijk maakt dat Thebe in de Mykeense tijd één van de twee belangrijkste stedelijke centra is geweest. In Lineair B teksten uit 1300-1200 v.C. van de Kadmeia komen vele namen van dorpjes en steden voor die we ook kennen uit Homerus en Pausanias, en ook soms in de klassieke tijd nog belangrijk zouden zijn. Deze teksten zijn nu te zien in het museum, evenals (sterk fragmentarische) muurschilderingen uit het paleis. Een buitengewoon fraai fries toont ons een serie (levensgrote) vrouwen die offers komen brengen, zoals op contemporaine muurschilderingen in Egypte vaak scènes voorkomen van buitenlanders die hun tribuut komen brengen. Duidelijk is dat de Thebaanse vorsten niet onder wilden doen voor de Egyptenaren.

Het moderne Thebe is zonder meer een charmant stadje, dat uitstekend kan dienen als "uitvalsbasis" voor excursies om de indrukwekkende oudheden van Boiotië te bekijken. Een aanrader is dan het hotel PHILOXENIA, net buiten de stad, met parkeerplaats en zwembad.