Pausanias Project


   Boiotië: Tanagra
Van het klassieke Tanagra zijn slechts schamele resten overgebleven. Enkele resten uit de archaïsche periode getuigen ervan dat de stad al vanaf 800 voor Chr. bestond. De stad was lid (samen met Thebe, Koroneia, Haliartos en Thespiai) van de Boiotische Bond en muntte z’n eigen geld. De site wordt in tweeën gesneden door het moderne aquaduct dat water naar het meer van Marathon vervoert. De noordelijke helft komt overeen met de “bovenstad” van Pausanias, waar de openbare gebouwen stonden, terwijl de zuidelijke helft vooral de woondistricten bevatte. De prehistorische (Mykeense) stad, waaruit meerdere schitterend beschilderde grafkisten (linksboven) zijn opgegraven, lag waarschijnlijk dichter bij het moderne Tanagra. Enkele fraaie vondsten zijn tentoongesteld in het (kleine) museum van de stad, maar de meeste exemplaren bevinden zich in het museum van Thebe (wegens verbouwing gesloten).
         Vanaf het begin van de 4e eeuw voor Chr. tot het eind van de 2e eeuw voor Chr. is Tanagra het voornaamste centrum van kleine terracotta figuurtjes van Boiotië met invloed op de Attische productie, maar ook die in Egypte en Klein-Azië, en export door de hele middellandse zee heen. Deze Tanagra-poppetjes stellen voornamelijk kinderen en jonge vrouwen voor, met bonte kleding en uitvoerige kapsels, maar ook jongemannen, Erotes, Afrodite en Nikè. De poppetjes werden vooral in graven meegegeven. Na grootscheepse plunderingen van graven in de 19e eeuw, zijn er nog slechts weinig Tanagra-poppetjes overgebleven in Griekenland. Een recent opgegraven graf met maar liefst 17 poppetjes (!) liet zien dat deze soms vele tientallen jaren oud waren, voor ze in een graf werden meegegeven.

Links: foto van twee muntjes met de Hermes Kriophoros, de “Ramsdrager”. Onder v.l.n.r. 6e eeuws idooltjes uit het museum van Tanagra, Mykeense askist (13e eeuw voor Chr..),en Hellenistische “Tanagra-beeldjes”. Helemaal onder, .

De site van het antieke Tanagra is tegenwoordig toegankelijk vanuit  het cementen kanaal dat de site door midden snijdt. In het westelijk deel van de stad (de “bovenstad” lagen de tempels en het theater. Kaartje en informatie uit Papachatzis. Non vidimus.