Pausanias Project


Arkadië: Stymphalos

          Indrukwekkender dan de antieke resten zijn echter de ruïnes van de Gotische kerk van de (katholieke) abdij van de Cisterziënzer monniken van Zaraka, opgericht door de Frankische kruisvaarders. Verwerkt in de ruïne zijn de nodige fragmenten terug te vinden van een antiek bouwwerk, mogelijk de tempel van Artemis die door Pausanias wordt genoemd, maar waarvan geen sporen zijn teruggevonden.