Pausanias Project


   Attika - Rhamnous

De stad Rhamnous, 5 km. ten noorden van de vlakte van Marathon, is een aan de kust gelegen versterkte plaats, met indrukwekkende resten van de stad, muurwerk en een theater. Op een afstand van ongeveer 1 km. van de kust lag het beroemde heiligdom van Nemesis, met het nog veel beroemdere cultusbeeld van Agorakritos, een leerling van Pheidias (niet van Pheidias zélf, zoals Pausanias beweert.). Middels kopieën en enkele fragmenten van het cultusbeeld zélf is het mogelijk om een vrij betrouwbare reconstructie van het beeld te maken. Direct naast de tempel van Nemesis bevond zich een klein tempeltje (6.4 x 10.7 m.) gewijd aan de godin Themis [Recht]. Haar cultusbeeld is in de tempel zelf teruggevonden. Langs de weg omhoog van de stad naar het heiligdom zijn talloze fragmenten teruggevonden van monumentale grafmonumenten

Van het heiligdom van Nemesis (en Themis) zelf zijn nog indrukwekkende resten te zien, al is veel ervan sterk geruïneerd. Boven: de tempels van Themis en Nemesis nu (links) en vroeger (rechts). Onder: de resten van het kleine tempeltje van Themis en een reconstructie van het cultusbeeld van Nemesis.

De resten van het cultusbeeld van Nemesis. Ernaast het standbeeld van de godin Themis, gevonden in de cella van de kleine tempel (nu in het NAM).

Boven: de weg van de stad Rhamnous naar het heiligdom met een reconstructie van één van de grafmonumenten