Pausanias Project


Arkadië: Psophis

Een muntje uit de romeinse periode (de tijd van Pausanias!) toont een bebaarde godheid, die half-liggend met zijn linkerhand rust op een rond voorwerp. Het gaat hier waarschijnlijk om een afbeelding van de riviergod Erymanthos. Zoals zo vaak steunt de riviergod dan op een grote kruik waaruit water tevoorschijn komt. Dat rivieren niet rechtop kunnen staan, wisten ook de Grieken! Rechts, muntje met een beeld van Artemis.


Bron: Papachatzis