Pausanias Project


   Arkadië: Orchomenos
De Arkadische stad Orchomenos bezette een strategische positie midden op de voornaamste route tussen het noorden en het zuiden van de Peloponnesos. Soldaten uit Orchomenos vochten mee in de Perzische oorlogen bij Thermopylai zowel als Plataia. In 418 werd de stad ingenomen door de Atheners en Argivers, en met de stichting van Megalopolis verloor de stad elke betekenis. Van de antieke resten is vooral het kleine theater nog van enig belang, met z’n banken voor de prominentste inwoners, terwijl schamele resten van tempels en een stoa tussen de bloemen liggen. Het attractiefst van de site is daarom wel z’n majestueuze ligging tussen de twee vlaktes van Arkadië.