Pausanias Project


Argolis - Mycene

De muren van Mykene, met daarin o.a. de beroemde Leeuwenpoort, dateren uit de bloeitijd van de Mykeense cultuur. Andere belangrijke elementen van de Mykeense muren zijn de onderaardse cisterne, zo’n 18 m. onder de oppervlakte en 40 m. buiten de muren. Alhoewel de passage goed bewaard is gebleven, is het tegenwoordig  niet mogelijk erin af te dalen, in tegenstelling tot enkele jaren geleden. De totale lengte bedroeg 18 + 20 + 60 tredes.

Behalve de Leeuwenpoort, zijn er nog twee poorten naar buiten, de zeer indrukwekkende Noordpoort, met daarachter een wachtruimte of klein heiligdom, en een veel kleinere uitvalspoort.. Boven v.l.n.r. uitvalspoort, noordpoort en afdaling naar cisterne. Onder, nogmaals de uitvalspoort, overzicht over de akropolis, en in archaïsche tijd “herstelde” muur.