Pausanias Project


Musea - Messene Een sterk beschadigde Romeinse kopie van de beroemde Doryphoros van de klassiek Griekse beeldhouwer Polykleitos.