Pausanias Project


Musea - Brauron

Het museum van Brauron heeft een zeer rijke collectie aan antiek Griekse kunstvoorwerpen, gevonden in het belangrijke heiligdom van Artemis Brauronia bij het huidige dorpje Vravróna.

    De belangrijkste vondsten hangen samen met de cultus van Artemis, waarbij kleine meisjes van 10-12 jaar als arktoi (“berinnen”) enige tijd in dienst van de godin in het heiligdom verbleven tot aan hun eerste menstruatie. De meisjes staan

afgebeeld met in hun hand hun lievelingsdier, meestal een duif of een haas. Ook staan er enkele beelden van jongetjes, mogelijk vroeg gestorven, en daarom in dit heiligdom als “kinderheiligdom” geëerd.

Verder van belang zijn een aantal fraaie reliëfs, zoals  het reliëf (links) waar we een zittende Zeus zien, met Leto, Apollo en Artemis, die (aan de teugel) vermoedelijk Orestes en Iphigeneia naar haar eigen heiligdom brengt. Het rechterdeel (waarop Iphigeneia) is helaas grotendeels verloren gegaan.

         Op een ander reliëf (midden) zien we de godin Artemis zitten met het aan haar gewijde hert, terwijl een stoet gelovigen met kleine kinderen, een kiste  en een schaap of geit haar naderen.

         Op het reliëf (rechts) staat de stoet gelovigen recht voor een altaar, samen met de koe die geofferd gaat worden, terwijl de godin zelf het offer inleidt, door de koe te besprenkelen.


Een erg mooie laat-geometrische vaas in het museum van Brauron (720-690 v. Chr.) toont ons details van de begrafenis van een rijk man. Op de vaas zien we (afgezien van de gevarieerde “opvulling” tussen de belangrijkere ornamenten in) klaagvrouwen met hun handen in het haar rechts van het lijk en eronder, gehelmde en bewapende krijgers links van de baar, terwijl de buik van de grafvaas wordt gevuld met een optocht met strijdwagens en eronder (nauwelijks te zien) een stoet soldaten met circelvormige schilden, die mogelijk langs de baar paraderen.

Van de talloze kleinere vondsten in de vitrinekasten toon ik hier een klein zwartfigurig flesje (lekythos), waarop we onder andere de godin Athena zien afgebeeld geflankeerd door twee krijgers en een bijzonder gedetailleerde roodfigurige scherf waarop we een muzikant kunnen zien, getooid met een krans en in zijn hand een lier of kithara.