Pausanias Project


Metroön en schathuizen

Tussen de schathuizen en de tempel van Hera in lag de pronkfontein (Nymphaion) die door Herodes Atticus was gebouwd (rond 150) in een poging de beschadigde gebouwen van vroeger weer op te knappen. De fontein was het sluitstuk van een aquaduct van zo’n 3 km. lengte, dat het heiligdom van schoon water moest voorzien. De halfronde exedra bevatte 15 niches, waarin standbeelden stonden opgesteld van Herodes Atticus zelf en zijn keizerlijke beschermheren, terwijl aan weerskanten van het eigenlijke bassin miniscule ronde tempeltjes stonden opgesteld. Een marmeren stier bevat een inscriptie van Regilla, de vrouw van Herodes Atticus, waarin zij (als priesteres) claimt het bronhuis aan Zeus te hebben geschonken.

Fontein van Herodes Atticus