Pausanias Project


Messenië: Messene1
Boven links: de Klepsydra-bron in Mavromati, een overzichtskaart van de stad en een digitale reconstructie van de agora.

Boven: de grote bron van Messene, reconstructie en luchtfoto.

1 Propylon, 2 Odeion, 3 Bouleuterion

4 archief, 5 Tempel + altaar Asklepios, 6 Keizerverering, 7 cultus-ruimtes,

8 heiligdom Ortheia, 9 heiligdom Demeter, 10 Graf-monument,

11 Badhuis, 12 Grafmonument

De grote Asklepios-tempel in het centrum van de stad is goed zichtbaar op de bovenstaande foto’s, genomen op weg naar het oude Vourkano-klooster  Het Odeion is schitterend bewaard en fraai gerestaureerd. De Asklepios-tempel wordt omgeven door de belangrijkste gebouwen van de stad, het Odeion (foto rechts), met daarachter de raadzaal (bouleuterion). Het grote theater van Messene is slecht zichtbaar en alleen als luchtfoto (bron: archaeologynewsnetwork.blogspot.com) indrukwekkend (fotos onder).

Een onderaardse ruimte van 1.20 x 1.20 m. stond in de oudheid bekend als de “Schatkamer”. Het was een hermetisch afgesloten ruimte, met een extreem zwaar plafond. De toegang werd afgesloten met een 1.5 ton zware sluitsteen. In deze ruimte werd de befaamde generaal van de Achaïsche Bond, Philopoimen gevangen gezet in 183/2 voor Chr. Voordat hij kon worden bevrijd door  aanhangers van de Volkspartij, werd hij vergiftigd door de Messeense generaal Deinokrates, die een fanatiek anti-achaïsche partij leidde. Na het failliet van zijn partij, werden Deinokrates en zijn aanhangers gevankelijk meegevoerd naar Sikyon, en daar bij de plechtige begrafenis van Philopoimen gestenigd.

De stad Messene (Μεσσήνη) is gebouwd onder aanvoering van de Thebaanse veldheer Epameinondas, om als één van de zwaar versterkte steden te dienen die tezamen de Spartanen in bedwang moesten houden (samen met Megalopolis en Mantineia in Arkadië), na eeuwen van lijden en onderdrukking van de (dorische) Messeniërs. Volgens de geschiedschrijver Diodoros Siculus waren de muren in 85 dagen voltooid. In 214 werd Messene belegerd door de Makedonische vrijbuiter-generaal Demetrios van Pharos, die daar ook sneuvelde. In 202 deden de Spartanen onder hun tiran Nabis een vergeefse poging de stad in te nemen. Toen de Messeniërs besloten uit de Achaeïsche Bond te stappen, viel het bondgenootschappelijke leger onder Philopoimen de stad aan, bij welke gelegenheid Philopoimen gevangen werd genomen en in de gevangenis kwam te sterven. De stad had nog in de Romeinse keizertijd enig belang, en resten van een vroeg-christelijke basilica getuigen van het voortleven van de stad. Waar kerkelijke archieven uit de 10e eeuw Messene nog vermelden, wordt het in de 15e eeuw niet langer vermeld. Het huidige dorpje Mavromati [“Het Zwarte Oog”, zo genoemd naar de plaatselijke bron, de Klepsydra van Pausanias, die de grote Arsinoe fontein in de stad voedde] beslaat deels de resten van de antieke stad. Centrum van de antieke stad was het belangrijke Asklepios-heiligdom gelegen aan de agora, terwijl ook het Odeion en het gymnasion nog steeds een goede indruk geven van de antieke schoonheid van de stad.


STADSMUREN EN GYMNASIUMCOMPLEX


HET MUSEUM VAN MESSENE