Pausanias Project


Arkadië: Mantineia

Grappig  is de kerk voor de heilige Photini tegenover de site, gebouwd in een potpourri van Minoïsch-Klassiek-Byzantijnse elementen in 1972, waaromheen nog meer pseudo-antieke gebouwtjes staan gerangschikt.

Links: Wel zeer indrukwekkend zijn de van de site beschikbare foto’s in Google Earth. Op de bovenste zijn de ellips-vormige (resten van de) stadsmuren goed zichtbaar, terwijl op de afbeelding eronder de sporen van de agora van Mantineia prachtig uitkomen.

          

Onder: bij de opgravingen in Mantineia werden 3 reliëfs gevonden, waarvan er één Marsyas voorstelt die de fluit speelt in het bijzijn van Apollo, terwijl de twee anderen elk 3 Muzen laten zien. Daarom is wel veronderstelt dat we hier te maken hebben met de resten van het voetstuk van een beeldengroep die door Pausanias wordt beschreven (8.9.1), en wel het voetstuk voor een beeldengroep van Praxiteles van Leto en haar kinderen. Tekening uit Papachatzis.dl 4 p. 205.


Onder links, overzichtskaart restanten Mantineia (overgenomen uit Papachatzis dl. 4 p. 198. (Klik voor een vergroting)

Boven: de grasovergroeide resten van het theater van Mantineia (foto januari 2005).