Pausanias Project


Argolis - Lerna

Muntje uit Lerna met daarop Herakles die de Hydra van Lerna bevecht. Foto Papachatzis. De scène komt op Griekse vazen geregeld voor met Herakles en de Hydra in dezelfde houding.

Rechtsboven: betonnen bescherming voor het Huis met de Dakpannen. Daaronder de plattegrond (bron: Buchholz-Karageorghis, Prehistoric Greece and Cyprus, p. 16) van de site, die het Huis van de Dakpannen laat zien (a), de fortificaties uit dezelfde periode (b) en de Mykeense graven die bijna 1000 jaar later dwars door de restanten van dit oude paleis heen werden aangelegd. Dit paleis, daterend uit het derde millenium voor Christus, is één van de vroegste voorbeelden van de nieuwe economie, bepaald door de handel, die in Griekenland in de vroege bronstijd tot bloei kwam. De voornaamste stimulus zal hier gekomen zijn van de ontwikkeling van de metallurgie. De opgravingen in Lerna hebben handels-, en culturele contacten aangetoond tussen Kreta, de Cycladen-eilanden en de Argolis. De bouw van dit paleis bewijst (evenals de zware fortificaties uit dezelfde periode) het ontstaan van een gelaagde samenleving met krachtige leiders en de neiging tot oorlogsvoering. Het Huis met de Dakpannen dankt zijn naam aan de talloze dakpannen die tijdens de opgraving werden aangetroffen en die het monumentale karakter van het gebouw onderstrepen. Onder: de muren van het Huis met de Dakpannen zijn vaak tot een hoogte van meer dan 0.5 m. Bewaard gebleven. De vele muurresten die buiten de bescherming zijn gebleven zijn deels beschermd met (moderne) dakpannen om de invloed van de elementen tegen te gaan.

Onder de balk: enkele prehistorische vondsten uit Lerna (bron: Buchholz-Karageorghis, Prehistoric Greece and Cyprus)