Pausanias Project


Korinthe - extra

Buiten het archeologische park: heiligdom Asklepios, Lernabron, gymnasium

Speciale vermelding verdienen de verschillende monumenten buiten het archeologische park. Ze worden veelal door Pausanias aangestipt, maar liggen wat meer verspreid door het huidige dorp. Ook zijn ze vaak slechter toegankelijk. Erg interessant is het heiligdom van Asklepios aan de rand van de Romeinse stad, dat een combinatie vormt met een bronhuis-restaurant dat door Pausanias de “bron van Lerna” wordt genoemd. Van het heiligdom rest weinig meer dan de sleuven waarin de fundamenten voor de tempel waren ingebed. Enkele fragmenten worden ter plekke bewaard, de meeste vondsten zijn verhuisd naar het museum van Korinthe, dat een speciale kamer aan dit heiligdom heeft gewijd. Van het bronhuis, dat in de oudheid bestond uit een tuin met omringend afdek, eetkamers en (natuurlijk) de fontein zelf, zijn de resten interessant. Aardig zijn (3) een offerblok waar de gelovige zijn geld kon achterlaten (foto rechts), (4) de “slangenkuilen” waar de heilige slangen van Asklepios hun holen hadden en (9) de eetkamers bij de Lernabron (foto beneden). Het hele terrein rond en voorbij dit complex is in de latere oudheid als grafveld gebruikt en is daarom gepokt met vele tientallen in de grond uitgehouwen graven.

Een rij zuilbases in een veldje in het noorden van Korinthe (richting bron van Lerna), wordt meestal geïnterpreteerd als de (schamele) overblijfselen van een oud gymnasion dat door Pausanias wordt genoemd (2.4.5). Naar het zich laat aanzien wordt er nog steeds gegraven. Op korte afstand wordt momenteel nog een bron uitgegraven.