Pausanias Project


   Argolis - Korinthe
Het huidige kanaal van Korinthe werd bijna voorafgegaan door een voorganger aangelegd door keizer Nero, in één van zijn twee pogingen Griekenland voor zich te winnen. Het werk aan dit kanaal, begonnen vier maanden voor de gewelddadige dood van Nero om de scheepvaart te bevorderen, werd stilgelegd na de dood van Nero. Vóór Nero bestond al eeuwen een scheepsbrug over de Isthmos, waarbij schepen (na te zijn gelost) op een reusachtige kar getrokken door ossen over een (nog altijd zichtbare) geplaveide weg, de Diolkos. Het huidige kanaal van Korinthe is in 1882-1893 gegraven, en vormt één van de belangrijkste ingenieurs werken van die tijd. Momenteel wordt het vooral voor kleinere vrachtschepen en voor de pleziervaart gebruikt.
De antieke stad Korinthe (Arkhaía Kórinthos), gemakkelijk bereikbaar via de snelweg Athene-Patras, lag aan de voet van de z.g. Akrokorinthos, de bergtop waarop in de oudheid de praktisch onneembare citadel van Korinthe lag, en waarop later de Byzantijnen en de Frankische kruisvaarders hun nog immer imposante burcht hebben gebouwd. Z’n ligging precies tussen twee zeeën in heeft de stad al vroeg tot knooppunt gemaakt in de handel tussen oost en west, en is een verklaring voor z’n enorme welvaart, en macht in de vroege oudheid. In de Mykeense periode was de stad afhankelijk van de grootste stad op de Argolis, Mykene, maar na z’n “herstichting” door de Doriërs is de stad snel opgebloeid, en was al een handelsnatie onder de oudste historische koningen, het geslacht van de Bacchiaden.  
  
          Overbevolking heeft de stad geleid tot het stichten van kolonies in Syracuse en Kerkyra (Corfu), maar de verspreiding van vroeg-Korinthisch aardewerk in vrijwel alle landen rond de middellandse zee en de oudst bekende zeeslag, die van Korinthe tegen het opstandige Kerkyra, getuigen van de macht van de stad ter zee. Halverwege de zesde eeuw voor Christus werd de laatste koning van Korinthe aan de kant geschoven door de “tiran” Kypselos, die de stad tot nog groter welvaart wist te brengen, evenals diens zoon Periander, die er regeerde van 629 tot 585 v. Christus, een periode waarin er vele nieuwe kolonies werden gesticht aan de kusten van de Zwarte Zee, en de Isthmische Spelen werden opgericht. In de Perzische oorlogen was Korinthe een betrouwbaar bondgenoot van het anti-Perzische kamp, maar de opkomst van Athene als handelsnatie heeft de stad belemmerd in z’n commerciële mogelijkheden en in de armen van Sparta gedreven tijdens de Peloponnesische oorlogen. Na de dood van de Spartaanse generaal Lysander sloot Korinthe zich aan bij z’n vroegere vijanden Athene en Argos tegen Sparta, maar trok daar aan het kortste eind, evenals (uiteindelijk) met de toetreding tot de Achaeïsche Bond (na het verdrijven van het Makedonische garnizoen): in de desastreus verlopen oorlog van de Achaeïsche Bond tegen de Romeinen maakte Mummius in 146 v. Chr. de stad rigoureus met de grond gelijk, en voerde z’n resterende bewoners af in slavernij. De plek lag verlaten totdat Julius Caesar in 44 v. Christus de stad herstichtte door er duizenden Romeinse veteranen te huisvesten. Al gauw kwam de stad tot nieuwe bloei, en diverse keizers hebben de stad met nieuwe gebouwen gesierd, evenals Herodes Atticus, waardoor de Romeins-Griekse stad één van de mooiste van Griekenland werd. Zware aardbevingen in de 6e eeuw hebben het verval van Korinthe ingeleid (alhoewel de stad al net zo te lijden had van de plunderende Heruliërs in 267 en de Gothen in 395) en de plundering van de site voor bouwmateriaal door de Franken (voor de bouw van de Akrokorinthos) hebben veel van z’n oude glorie doen verdwijnen. Van de gebouwen van de Romeinse stad zijn nog belangrijke resten overgebleven, maar van de Griekse stad zijn slechts schamele resten overgebleven, alhoewel de imposante zuilen van de tempel nog altijd indruk maken op de vele bezoekers.

De informatie over Korinthe is - gezien de overweldigende hoeveelheid - verdeeld over meerdere bladzijdes:

1         Agora
2         Apollo-tempel
3         Lechaion-weg
4         Odeion-theatercomplex
5         Korinthe extra  
6         Akrokorinthos