Pausanias Project


Korinthe - weg naar Lechaion

Lechaionweg, Peirenebron, hof van Apollo

De Lechaionweg die vanuit Korinthe naar één van haar havens, die van Lechaion liep, is tegenwoordig veelal het eindpunt van een bezoek aan Korinthe. Op de foto helemaal links een overzicht over de met marmer beklede weg, met links en rechts van de weg oorspronkelijk opnieuw stoa’s met winkelgalerijen. Helemaal op het eind is de trap zichtbaar die onder de grote triomfpoort van Korinthe doorvoert. Een muntje (overgenomen uit Papachatzis) laat de poort zien zoals hij door Pausanias wordt beschreven, met bovenop twee beeldengroepen, één van de zonnegod in zijn vierspan, en één van diens zoon Phaëthon in het vierspan van de zonnegod.

         Rechts van de Lechaionweg bevond zich één van de meest luxueuze fonteinen van Korinthe, de Peirenebron. De fontein is van de Hellenistische periode naar de Romeinse periode ingrijpend verbouwd, zoals zichtbaar op de beide reconstructies links. De Romeinse versie (waarschijnlijk gebouwd door Herodes Atticus net na het bezoek van Pausanias) is voorzien van een enorme gevel met zuilen. Om beschadiging van het monument te voorkomen is het helaas tegenwoordig niet langer mogelijk om het complex te betreden.

De heilige hof voor Apollo is nog altijd een duidelijke zichtbaar complex, gekenmerkt door een peristyle (door zuilengangen omgeven) binnenplaats. Het spreekt voor zich dat de door Pausanias genoemde schilderijen verdwenen zijn, zoals alle schilderijen. De baden van Eurykles, die Pausanias direct erachteraan noemt, zijn momenteel niet langer herkenbaar.De weldoener Eurykles uit Sparta is ook uit andere bronnen bekend als een zeer rijke Spartaan uit de tijd van Augustus en later.

          De vele beelden die Pausanias nog noemt langs deze weg zijn natuurlijk ook verdwenen, hetgeen extra jammer is, aangezien men er niet veel meer mee wist te doen dan omsmelten voor bronzen muntjes of verstoken voor witkalk (bij marmeren beelden).

Heilige hof van Apollo