Pausanias Project


Phokis- Hyampolis

De door Pausanias genoemde tempel voor Artemis Elaphebolia is niet met enige mate van waarschijnlijkheid teruggevonden direct in de buurt. Tegenwoordig wordt een grote tempel 5 km. en noorden van Hyampolis officieel gelijkgesteld met de tempel van Artemis. Deze tempel, een Dorische peripteros met 6 x 14 zuilen, is in de oudheid meerdere malen herbouwd, voor het laatst in de 4de eeuw. Ontdekt en opgegraven in 1973-1977 worden er momenteel (2010) nieuwe opgravingen voorbereid. De foto’s geven een beeld van de imposante uitvoering in de 4de eeuw voor Chr. Let op de “oprit” van de tempel (midden), vergelijkbaar met die in Delphi.