Pausanias Project


Heratempel

Op de foto linksboven de tempel van Hera (600 v. Chr.), de oudste tempel van het terrein, met zuilen daterend uit verschillende periodes, die de oorspronkelijke houten zuilen hebben vervangen. Een enorme beschilderde “discus” diende als akroterion (dakversiering) voor deze tempel (midden).

         Tussen de resten van deze tempel is de beroemde Hermes van Praxiteles gevonden, die in het museum te bewonderen is (foto boven.) Van het cultusbeeld van Hera is het hoofd teruggevonden, een meer dan 2 maal levensgroot archaïsch beeld, daterend uit ongeveer 600-550 v. Chr.

         Van de door Pausanias zeer uitvoerig beschreven “kist van Kypselos”, een kostbaar wijgeschenk gewijd door Kypselos,  tiran van Korinthe rond 640-610, is natuurlijk geen spoor teruggevonden. Wel zijn er in de loop van de tijd op basis van Pausanias’ beschrijving verschillende reconstructies gemaakt. Een daarvan wordt bij deze gegeven (klik op de afbeelding beneden voor een vergroting). De kist van Kypselos in de reconstructie van Henry Stuart Jones (Journal of Hellenic Studies, 14 (1894), pp. 30-80). De recenter reconstructie van Wilhelm von Massow (Athenische Mitteilungen 41 (1916) pp. 1-116 wijkt in vele details af van de bovenstaande reconstructie, maar volgt in wezen dezelfde manier van werken, een reconstructie van de voorstellingen op basis van (Korinthische) vazen uit de periode rond 600 v. Chr. De belangrijkste verschillen bestaan uit de details van de reconstructies (Massow had meer vondsten ter vergelijking tot zijn beschikking), en in de totale opzet: waar Stuart Jones uitgaat van een versiering van de kist aan drie kanten (de vierde zijde zal tegen de wand van de tempel hebben gestaan), neemt Massow aan, dat de kist maar aan één kant was bewerkt, de voorkant.

         Tenslotte stond de tempel van Hera vol met talloze vooraanstaande vrouwen uit Elis, en later uit de keizerlijke families van Rome. Een heel fraai voorbeeld hiervan is het standbeeld van Poppaea, de tweede vrouw van keizer Nero.

kypselos_kist