Pausanias Project


   Boiotië: Gla
Het enorme Mykeense fort van Gla in Boiotië lag aan het meer van Kopaïs, dat echter in de Mykeense periode grotendeels was drooggelegd. Hiertoe was het water van de Kephisos via een kanaal afgeleid, waardoor een enorm vruchtbaar gebied vrij kwam voor de landbouw. Dit gebied viel volgens de mythologie onder de zeggenschap van Orchomenos in Boiotië, dat daar zijn legendarische rijkdom voor een groot deel aan te danken zal hebben gehad. Zo goed als zeker diende het fort deels de bescherming van dit belangrijke waterbouwkundige werk. Het fort werd in zijn geheel omgeven door een reusachtige muur bovenop een natuurlijke verhoging, waardoor het geheel zo goed als onneembaar zal zijn geweest. Centraal in het fort lagen de vertrekken voor het bestuur van het gebied, voornamelijk van ambtelijke aard. Opvallend, maar verklaarbaar, is dat Gla geen echt paleis-megaronstructuur kent, zoals dat in vele andere grote Mykeense centra wel het geval was. De bestuurlijke ruimtes bestaan uit twee grote vleugels, met elkaar verbonden middels lange, soms dubbele gangen. Zuidelijk van de ambtelijke ruimtes lagen twee langgerekte ruimtes, terwijl het gehele bestuurscomplex was gesitueerd in een ruime hof, toegankelijk vanuit een monumentale toegangspoort.Het fort van Glas was Pausanias vanzelfsprekend onbekend.
Foto’s boven ,het Kopaïsmeer nu, met (omcirceld) het fort van Gla, close-up van het fort; rechts en beneden, details van de muren en de bestuursruimtes.