Pausanias Project


   Epidauros 2
Tot het Tempelcomplex van Epidaurus behoren een 3-tal gebouwen.

Asklepios - Tempel Deze tempel is uit de 4e  eeuw en was een Dorische peripteros, d.w.z. een tempel met aan alle zijden een rij zuilen (6 x 11) van tufsteen en deels bekleed met marmer. Van deze tempel zijn slechts schamele resten overgebleven. Het uit goud en ivoor bestaande beeld van Asklepios (door Pausanias beschreven) is verloren gegaan. Voor de tempel was het grote altaar. Foto’s: op de luchtfoto boven is de tempel goed herkenbaar (grote rechthoek met “oprit”), alhoewel duidelijk is dat de restanten schaars zijn. Links:  twee fragmenten uit het timpanon (museum Epidauros), de rest van de geveldriehoek bevindt zich in het NAM.


Het enkoimeterion, de “plek waar de smekelingen slapen” is het eigenlijke hart van het heiligdom.. Hier gingen zieke en invalide mensen slapen in de hoop op een droom waarin Asklepios zélf (of zijn heilige slangen) aan hen verscheen om op wonderbaarlijke wijze genezing te brengen. Op de luchtfoto boven is goed te zien dat er uitvoerige reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het enkoimeterion is het stoa-achtige gebouw achter de tempel. Links op de foto reconstructie-werkzaamheden aan de tholos. Reconstructie, bron: http://www.sciencemuseum.org.uk/hommedia.ashx?id=10885&size=Large


Tholos Het centrum van het heiligdom werd gevormd door een Tholos uit de 4de eeuw, net als de tempel rond 360 v. Chr. gebouwd door Polykleitos. Dit was een rond heiligdom bestaande uit een cella omgeven door Dorische zuilen met binnen een krans van Korinthische zuilen. Op het cassettenplafond waren plantenmotieven aangebracht. De vloer was bedekt met zwart-witte platen. Er onder was een netwerk van gangen met het verblijf van de heilige slangen.

Uitvoerige restauratiewerken moeten de bezoeker weer enige indruk geven van dit gebouw, maar voordat dit werk is voltooid kan alleen de reconstructie in het museum er enige indruk van geven.

Links: het cassettenplafond uit de Tholos, reconstructie, museum Epidauros, daarnaast en boven plattegrond en reconstructie (uit Papachatzis)

Tempelcomplex