Uitgelicht, museum Thebe

Home dit project regios geschiedenis musea catalogus uitgelicht
Pausanias Project

Pausanias: Rondleiding door Griekenland (scroll voor meer info)


“deze tweedelige vertaling hoort dan ook thuis in iedere bibliotheek met enige aandacht voor de klassieken” (HERMES)Pausanias was een Grieks-sprekende “travel-writer” uit de tweede eeuw na Chr., die in tien hoofdstukken een literaire reis beschijft langs de bekende en minder bekende plaatsen op het Griekse vasteland in de Romeinse tijd. Per schip aangekomen in Athene voert hij de lezer onder meer over de Akropolis en langs de destijds nog rijkelijk aanwezige kunstschatten op de Akropolis en in de rest van Athene. Daarna leidt hij de lezer te voet, per ezel en per schip via Korinthe naar Sparta en Messenië, vandaar naar het antieke Olympia, de beschrijving waarvan – met z’n schitterende tempels en honderden niet zo duizenden kunstschatten – het centrum van zijn werk inneemt. Vanuit Olympia gaat de reis door Achaia en Arcadië via Boiotië (met daarin de woonplaats van de mythische koning Oedipus) door naar Delphi, dat ook ruime aandacht krijgt. Centraal in zijn werk staat de beschrijving van tempels en hun kunstschatten, afgewisseld met anecdotes over kunstenaars, de winnaars in sportevenementen als de Olympische Spelen of de spelen in Delphi en verhalende episodes uit de Griekse geschiedenis. Dat we te maken hebben met een literair product passend in de traditie van zijn tijd, wordt op tal van plaatsen in zijn werk duidelijk, onder meer in de zeer zorgvuldige stijl en de overdachte opbouw.

        Van het leven van Pausanias is niets bekend op losse opmerkingen na die hij zelf in zijn werk heeft gemaakt. Zelfs de naam van de auteur is niet met volledige zekerheid overgeleverd: hij wordt zo genoemd door de Byzantijnse geleerde Stephanos van Byzantium (6de eeuw na Chr.), die de eerste persoon is die onomstotelijk naar dit werk verwijst. Hij is rond 110-115 na Chr. geboren, waarschijnlijk ergens in de buurt van Magnesia bij de berg Sipylos in het huidige Turkije, destijds een Grieks sprekend deel van het Romeinse rijk. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen van Griekenland om de “beroemde plaatsen van de oudheid” te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij “wetenswaardig” noemt. Keizer Marcus Aurelius (die stierf in 180 na Chr.) is de laatste keizer die hij noemt. Daarom zal zijn werk rond 180 na Chr. voltooid zijn geweest.  

         De vertaling van dr. Jelle Abbenes is rechtstreeks gemaakt naar het oud-Grieks, en wordt ondersteund door honderden voetnoten die de lezer informeren over verwijzingen van Pausanias naar plaatsen of antieke teksten, over de exacte locaties die hij beschrijft, of over bijzonderheden van de tijd na Pausanias. Ook is er een index toegevoegd van de besproken plaatsen en personen. De noten zijn deels ontleend aan de met een prijs onderscheiden uitgave van Papachatzis, deels aan het standaardcommentaar van W. Frazer, en steunen verder op de belangrijke encyclopedie voor classici, Der Neue Pauly, Lexicon der Antike en op eigen onderzoek.


Geïnteresseerd?


De complete vertaling is rechtstreeks te bestellen via  www.boekscout.nl of www.athenaeum.nl (via webwinkel), of via een mailtje aan de vertaler. Klik hier voor een promomail. Voor de volledige recensie in Hermes, klik  hier.
Klik op de vlag voor de Engelstalige versie van de site.

museum_thebe

Deze website bevat een beschrijving van meer dan 120 verschillende plaatsen in  Griekenland die door Pausanias zijn bezocht, verdeeld over 9 regio’s en wordt nog steeds continu uitgebreid. De beschreven monumenten dateren echter niet allemaal uit de tijd van Pausanias en zijn niet allemaal door hem gezien. In deze catalogus is een poging ondernomen om de beschreven sites te rangschikken alnaargelang het archeologische belang, de complexiteit van de site en de mate waarin de monumenten bewaard zijn gebleven. Meegewogen is deels de toegankelijkheid en de landschappelijke ligging. Doel van deze indeling is het mogelijk maken de belangrijkste plaatsen te bezichtigen, wanneer iemand (te) weinig tijd heeft om alles te bekijken. Met 3 voetstappen zijn aangemerkt die sites, die een samenhangende groep monumenten laten zien (evt. site + museum), zoveel mogelijk met toegankelijke informatie: alleen Athene is in verschillende onderdelen opgeknipt. Met 2 voetstappen wordt een goed herkenbaar en  imposant monument aangemerkt, dat het verdient te worden bekeken; de toegankelijkheid is niet altijd gewaarborgd. Eén voetstap krijgen monumenten waarvan nog wel (met enige fantasie) is te zien wat ze ooit zijn geweest, maar waar het etiket “imposant” niet langer op van toepassing is. In principe is echter elke opgenomen site de moeite van een bezoek waard, aangezien ze allemaal archeologisch-cultureel interessante resten hebben. Plaatsen  met zeer schaarse of onherkenbare resten zijn óf niet opgenomen in de catalogus, óf  vallen in de categorie “overig”:  Anthedon , Dyme , Kleitor , Keryneia, Pagai, Pellene, Psophis   


   

Aigina, tempels, museum, kerkjes

Argos, theater, museum, agora

Athene, akropolis, agora

Athene, nationaal museum

Athene, Kerameikos,museum

Brauron, Artemis-heiligdom, museum

Chaironeia, museum,theater, monument

Chlemoutsi, Frankische burcht

Delphi, theater, stadion, heiligdom

Elis-stad, theater, agora, museum

Eleusis, heilidom, museum

Epidauros, heiligdom,museum

Geraki, kerkjes, fresco’s,  burcht

Hosios Loukas, klooster

Isthmos, heiligdom, museum, bad

Korinthe, tempel, agora, museum

Lykosoura, heiligdom, museum

Mani, kerkjes, landschap

Marathon, grafheuvel, museum

Messene, klass.stad, museum

Monemvasia, Frankische burcht Mykene, burcht, tholoi, museum

Mystras, Frankische burcht, fresco’s

Nemea, heiligdom, museum

Nauplia, Venetiaanse burcht,museum

Olympia, heiligdom, museum

Peiraieus, museum, diverse oudheden

Pylos (Ano Engliano), Mykeens paleis, museum

Rhamnous, tempeltjes, nederzetting

Sikyon, theater, agora, museum

Sounion, Poseidon-tempel, muren

Sparta, theater, museum

Aigeira, theater

Aigion, museum

Aigosthena, stadsmuren

Alipheira, stadsmuren

Anagyrous, Grot van Vari

Antirrio, Makyneia en Molykreion

Aulis, tempeltje

Akraiphnion, kerkje, akropolis

Bassai, Apollo-tempel

Eleutherai, stadsmuren

Gla, Mykeens fort

Heraion (Argos), tempel

Kabiren-heiligdom, theater

Kyllini, diverse kerkjes

Lebadeia, Frankische burcht, Trophonios-heiligdom, Zeus-tempel

Lerna, voor-mykeens paleis

Leuktra, tropaion

Lilaia, kerkje, bronnen, stadsmuur

Mani, kerkjes, stadjes

Mantineia, kerkje, resten

Megalopolis, theater

Megara, bronhuis, museum

Methoni, Venetiaanse burcht

Midea-Dendra, Mykeense burcht

Naupaktos, burcht, haven

Orchomenos (Boiotië), theater, kerk, stadsmuren

Oropos, Amphiaraos-heiligdom

Panopeus, stadsmuren

Patras, museum, burcht

Peristeria, grafheuvel

Pheneos, heiligdom, museum

Phyle, Atheens grensfort

Platiana, stadsmuren

Pylos, Turkse burcht, museum

Pylos, Frank. burcht, tholos-graf

Rhion, burcht, brug

Samiko, stadsmuren

Skillountia, tempel

Rhypai, tempelfundament

Stymphalos, klooster

Tanagra, museum

Tegea,  tempel, museum

Thisbe, stadsmuren

Thouria, Mykeense graven

Tifa, stadsmuren

Tiryns, Mykeense burcht

Titane, muurresten, inscriptie

Tithorea, bronnen, kerkjes, muren

Tripiti, kloosterresten

Troizen, heiligdom HippolytosAbai, muren, ligging

Amphissa, muren

Amyklai, heiligdom

Androussa, Frankische burcht

Arla, burcht

Askra, muzen-heiligdom

Asine, muurresten

Boura-vallei, grot, klooster

Brenthe, burcht

Chaleion, muren

Daulis, muren

Dorion, akropolis

Gortys, heiligdom, kloof

Gythion, theatertje

Halai, stadsmuren

Haliartos, akropolis, toren

Hermione, tempelfundamenten

Hyampolis, muren, tempeltje

Hysiai, muurresten

Kaap Tainaron, resten heiligdom

Kalamata, Frank.burcht, museum

Koroneia, kerkje, grafstenen

Koroni, burcht

Kynaitha, middeleeuwse  burcht

Kyparissia, Frankische burcht

Kythira, akropolis

Larymna, haventje

Las, burcht

Leontion, theatertje

Lepreon, muurresten

Lousoi, tempel, huizen

Lykaion, heiligdom

Mases-Franchti, prehist.grot

Messe, burcht

Myonia, stadsmuren

Orchomenos (Arkadië), theater

Pallantion, tempeltjes

Pentelikon, steengroeve + grot

Phlious, stoa

Plataia, stadsmuren

Prasiai, kolossos

Thebe, verspreide resten

Therapnai, heiligdom,Mykeens paleis

Thorikos, theatertje

Zarnata, Frankische burcht

Zarax, stadsmuren