Home dit project regios geschiedenis musea catalogus blog
Pausanias Project

Pausanias: Rondleiding door Griekenland (scroll voor meer info)


“deze tweedelige vertaling hoort dan ook thuis in iedere bibliotheek met enige aandacht voor de klassieken” (HERMES)Pausanias was een Grieks-sprekende “travel-writer” uit de tweede eeuw na Chr., die in tien hoofdstukken een literaire reis beschijft langs de bekende en minder bekende plaatsen op het Griekse vasteland in de Romeinse tijd. Per schip aangekomen in Athene voert hij de lezer onder meer over de Akropolis en langs de destijds nog rijkelijk aanwezige kunstschatten op de Akropolis en in de rest van Athene. Daarna leidt hij de lezer te voet, per ezel en per schip via Korinthe naar Sparta en Messenië, vandaar naar het antieke Olympia, de beschrijving waarvan – met z’n schitterende tempels en honderden niet zo duizenden kunstschatten – het centrum van zijn werk inneemt. Vanuit Olympia gaat de reis door Achaia en Arcadië via Boiotië (met daarin de woonplaats van de mythische koning Oedipus) door naar Delphi, dat ook ruime aandacht krijgt. Centraal in zijn werk staat de beschrijving van tempels en hun kunstschatten, afgewisseld met anecdotes over kunstenaars, de winnaars in sportevenementen als de Olympische Spelen of de spelen in Delphi en verhalende episodes uit de Griekse geschiedenis. Dat we te maken hebben met een literair product passend in de traditie van zijn tijd, wordt op tal van plaatsen in zijn werk duidelijk, onder meer in de zeer zorgvuldige stijl en de overdachte opbouw.

          Van het leven van Pausanias is niets bekend op losse opmerkingen na die hij zelf in zijn werk heeft gemaakt. Zelfs de naam van de auteur is niet met volledige zekerheid overgeleverd: hij wordt zo genoemd door de Byzantijnse geleerde Stephanos van Byzantium (6de eeuw na Chr.), die de eerste persoon is die onomstotelijk naar dit werk verwijst. Hij is rond 110-115 na Chr. geboren, waarschijnlijk ergens in de buurt van Magnesia bij de berg Sipylos in het huidige Turkije, destijds een Grieks sprekend deel van het Romeinse rijk. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen van Griekenland om de “beroemde plaatsen van de oudheid” te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij “wetenswaardig” noemt. Keizer Marcus Aurelius (die stierf in 180 na Chr.) is de laatste keizer die hij noemt. Daarom zal zijn werk rond 180 na Chr. voltooid zijn geweest.  

          De vertaling van dr. Jelle Abbenes is rechtstreeks gemaakt naar het oud-Grieks, en wordt ondersteund door honderden voetnoten die de lezer informeren over verwijzingen van Pausanias naar plaatsen of antieke teksten, over de exacte locaties die hij beschrijft, of over bijzonderheden van de tijd na Pausanias. Ook is er een index toegevoegd van de besproken plaatsen en personen. De noten zijn deels ontleend aan de met een prijs onderscheiden uitgave van Papachatzis, deels aan het standaardcommentaar van W. Frazer, en steunen verder op de belangrijke encyclopedie voor classici, Der Neue Pauly, Lexicon der Antike en op eigen onderzoek.


Geïnteresseerd?


De complete vertaling is rechtstreeks te bestellen via  www.boekscout.nl of www.athenaeum.nl (via webwinkel), of via een mailtje aan de vertaler. Klik hier voor een promomail. Voor de volledige recensie in Hermes, klik  hier.
Uitgelicht: Nemea en de Spelen

DRONE FOTOGRAFIE

Vliegen met een Drone, mag dat en is dat leuk? Om die vraag te beantwoorden is het nodig goed op de hoogte te zijn van de voors en de tegens.

Lees verder ….

SPORT

Het plezier dat de Grieken hadden in hardlopen, boksen, discuswerpen enz. is al bij Homeros zichtbaar in de “lijkspelen”, ter ere van de crematie van de held Patroklos.

Lees verder ….

KLEUR


Nauwgezet onderzoek met de nieuwste technieken heeft onthuld dat de meeste beelden in de oudheid bont waren beschilderd.

Lees verder ….

KONING OTTO I

In juni 2015 is het precies 200 jaar geleden dat de eerste koning van Griekenland werd geboren als prins uit het Beierse Huis van Wittelsbach.

Lees verder ….

ORIGINEEL OF KOPIE


Hoe bedenken ze het? Die vraag komt al gauw op bij wie in een museum de opmerking tegenkomt dat een bepaald beeld een Romeinse kopie is van een verloren gegaan Grieks origineel.

Lees verder ….

PAUSANIAS IN DE KLAS


De belangrijkste gebruiksmogelijkheden van deze website en de volledige Pausanias-vertaling in de klas hangen samen met de voorbereiding van een Griekenlandreis.


1        Laat de leerlingen een spreekbeurtje houden over één of meer monumenten in Griekenland. Ter oriëntatie moeten de leerlingen de gegevens van deze website bestuderen en die eventueel aanvullen met materiaal uit andere bronnen.


  2        De leerlingen lezen fragmenten van Pausanias en beantwoorden vragen. Het lezen van de fragmenten   dient ook ter voorbereiding op de excursie.     Teksten


  3        Een set vragen en opdrachten behorende bij het complete boek van Pausanias is op te vragen door een   mailtje te sturen naar pausanias.footsteps@gmail.com.