Pausanias Project


Athene - Erechtheion

De propylaiën en de pinakotheek. De propylaiën, het monumentale poortgebouw tot de Akropolis, werden pas gebouwd nadat het Parthenon al grotendeels was gebouwd en toen de Peloponnesische oorlogen inmiddels hadden geleid tot een financiële crisis. Dezelfde financiële crisis is er de oorzaak van geweest, dat het geheel uiteindelijk niet is afgebouwd.

          Twee vleugels van verschillende grootte flankeerden de tempel-achtige facade, met aan de noordkant de  pinakotheek, een zaal met schilderijen waar mogelijk ook ceremoniële maaltijden werden gehouden. Aan de zuidzijde was alleen ruimte voor een voorvertrek gericht op het (later gebouwde) tempeltje van Athena Nikè. Onder: de Pinakotheek als banketzaal en een doorsnede door de Propylaiën (beide tekeningen uit “Stad in de Oudheid”  van P. Connoly