Pausanias Project


   Argos - burcht
Boven: De Larisa bij Argos heeft in de oudheid dienst gedaan als akropolis van Argos en is later gebruikt als fort door de Byzantijnen, de Franken, Venetianen en de Turken. In de grotendeels middeleeuwse burcht zijn nog  resten klassiek muurwerk te vinden. Enkele fragmenten van de tempels van Zeus en die van Athene zijn nog verwerkt in de muren, terwijl de fundamenten van beide  tempels zijn teruggevonden op het plein van de burcht. Het uitzicht vanaf de Larisa omvat de hele Argolis.