Pausanias Project


   Argolis - Argos

De agora van Argos op een gezien vanaf de Larisa als reconstructie, foto en op een recente plattegrond (BCH 119, (1995) p. 438). In tegenstelling tot op de meeste oudere plattegronden, wordt hier het kriterion gezien als deel van de agora, recht voor het 3e eeuwse theater; oudere reconstructies plaatsen het kriterion bij het nymfeum van Larissa. Het heiligdom van Apollo Lykeios wordt hier (vrij speculatief) oostelijk van de weg Nemea - Lerna geplaatst, op grond van indirecte aanwijzingen dat het heiligdom van Zeus Nemeios iets noordelijk lag van het gymnasium en dat het heiligdom van Apollo Lykeios (“het bekendste gebouw in Argos-stad” Pausanias 2.19.3) daar naast lag. Meer onderzoek is nodig om exact aan te geven hoe alles lag.

         De belangrijkste bouwwerken op de agora zijn een vierkant gebouw, met 16 zuilen om het dak te dragen, waarschijnlijk een bouleuterion (en om die reden door Pausanias niet vermeld); ten noordoosten daarvan lag een (zeer oude) orchestra, een dansplaats mogelijk bedoeld voor rituele dansen ter ere van Apollo Lykeios; iets ten zuidoosten van het bouleuterion lag een groot rechthoekig complex, aan de buitenzijde omgeven met zuilenhallen. Dit complex had oorspronkelijk een open binnenplaats (en was daarom waarschijnlijk een gymnasion), die in de latere oudheid is voorzien van een badhuis (thermen B) aan de westkant. De oostkant werd omgebouwd tot palaestra; recht voor het gymnasion lag oorspronkelijk een hardloopbaan (zoals ook op de agora van Athene), compleet met startmechanisme en 18 hardloopbanen van 1 m. breedte; tegenover het gymnasion aan de andere kant van de hardloopbaan ligt een 1e eeuws nymfeum (bronhuis); over de agora liep in NW-ZO richting een (oorspronkelijk open) afvoerkanaal (“voie du Céphise”), dat in de Romeinse tijd werd vervangen door meerdere overwelfde afvoerkanalen.

          Het indrukwekkendste bouwwerk van Argos in zijn huidige vorm (op het theater na) is ongetwijfeld het Romeinse badhuis, dat waarschijnlijk na Pausanias is neergezet. In zijn tijd lag er vermoedelijk een heiligdom voor Sarapis.Sinds de oudste tijd heeft op de agora een bronhuis gestaan; het fraai versierde ronde nymfaeum waar nog resten van zijn bewaard dateert uit de Romeinse tijd. Foto rechts, vóór de orchestra was kort voor Pausanias een heilige hof afgescheiden gewijd aan Phoroneus. De hof is omgeven met een hekwerk vergelijkbaar met dat van Apollo Maleatas. Onder, resten van het bouleuterion.