Pausanias Project


Argolis - Argos

Argos (inwoners Latijn Argivi, Ndl. Argivers). De naam van de stad (en van de akropolis) is vóór-Grieks, maar de oudste nederzetting lag enkele kilometers dichter naar Mykene, bij het z.g. Argivisch Heraion, een heiligdom gewijd aan Hera. In de Mykeense periode was Argos één van de drie belangrijkste plaatsen van vruchtbare vlakte van de Argolis. Argos beschouwde zich als de rechtmatige opvolger van Tiryns en Mykene en daarmee van de mythologische overlevering rond Agamemnon en de Trojaanse oorlog.


In de klassieke periode verloor Argos na een lange serie oorlogen  z’n macht aan Sparta (na 600 v. Chr.) en zou nog slechts een ondergeschikte rol spelen, soms als bondgenoot van Athene in haar strijd met Sparta en soms neutraal.  In de middeleeuwen hebben de kruisvaarders op de plek van de oude akropolis een Frankische burcht neergezet, die later meermaals van handen is gewisseld tussen de Venetianen en de Turken. De belangrijkste bezienswaardigheden (afgezien van het kleine maar zeer interessante museum) zijn:

 

de agora

het theater

de kruisvaardersburcht


Het kaartje rechtsboven uit: R.A. Tomlinson, Argos and the Argolid, Londen 1972. Foto’s rechts, het theater van Argos, een enorme geometrische grafvaas en links een zeer vroege afbeelding van Odysseus, die de Cycloop zijn oog uitsteekt. Beide uit het museum van Argos.