Pausanias Project


   Argolis - Argos

Argos (inwoners Latijn Argivi, Ndl. Argivers). De naam van de stad (en van de akropolis) is vóór-Grieks, maar de oudste nederzetting lag enkele kilometers dichter naar Mykene, bij het z.g. Argivisch Heraion, een heiligdom gewijd aan Hera. In de Mykeense periode was Argos één van de drie belangrijkste plaatsen van vruchtbare vlakte van de Argolis. Argos beschouwde zich als de rechtmatige opvolger van Tiryns en Mykene en daarmee van de mythologische overlevering rond Agamemnon en de Trojaanse oorlog.


In de klassieke periode verloor Argos na een lange serie oorlogen  z’n macht aan Sparta (na 600 v. Chr.) en zou nog slechts een ondergeschikte rol spelen, soms als bondgenoot van Athene in haar strijd met Sparta en soms neutraal.  In de middeleeuwen hebben de kruisvaarders op de plek van de oude akropolis een Frankische burcht neergezet, die later meermaals van handen is gewisseld tussen de Venetianen en de Turken. De belangrijkste bezienswaardigheden (afgezien van het kleine maar zeer interessante museum) zijn:

de agora

het theater

de kruisvaardersburcht


Het kaartje rechtsboven uit: R.A. Tomlinson, Argos and the Argolid, Londen 1972. Foto’s rechts, het theater van Argos, een enorme geometrische grafvaas en links een zeer vroege afbeelding van Odysseus, die de Cycloop zijn oog uitsteekt. Beide uit het museum van Argos.


Wanneer iemand vanaf het huidige Argos de weg naar de Larisa inslaat, komt hij al gauw links en rechts van de weg de resten van de hier genoemde heiligdommen. De plaats van de tempel van Hera Akraia wordt nu ingenomen door het fraai gelegen klooster van de Panagia tou Vrakhou (Maagd van de Rots, foto boven), terwijl het heiligdom van Apollo tegen de Aspis aanligt (foto’s rechts, genomen vanaf de Larisa), de akropolis van Argos voordat de Larisa werd gebouwd. Van dit heiligdom resten nog een grote, in de rots uitgehouwen trap en een altaar op een groot plein. Via de trap kwam men op het centrale terras, waar de tempel van Apollo lag, die is overbouwd door een grote, Byzantijnse kerk (nu ook slechts fragmentarisch).  
Op de plattegrond 1) cisterne, 2) propylon, 3) aule en narthex van basilica, 4) resten van het altaar, 5) de fundamenten van de basilica, 6) rechthoekig gebouw (orakel), 7) cisterne voor een heiligdom, 8) fundamenten van een tholos.           
Het Heraion of Hera heiligdom van Argos lag op de Akropolis van de veel oudere Mykeense stad Prosymna. Het is één van de oudste of mogelijk het alleroudste centrum voor de verering van Hera, die bij Homeros dan ook Argeia (de Argivische) wordt genoemd. De cultus van Hera is vermoedelijk ontstaan als verering voor de godin in het Mykeense paleis (vermoedelijk precies op de plaats van de zogenaamde Oude Tempel), en is oorspronkelijk bedoeld als vrouwelijke tegenhanger van de heros, Vanuit dit heiligdom heeft de cultus van Hera zich verder verspreid over de Argolis en vooral naar Samos. Van de oude Mykeense nederzetting Prosymna resteren nog talloze tholos-graven verspreid rondom het Heraion. Klik op de link  voor meer foto’s