Pausanias Project


Argolis - Aegina 1

APOLLO-TEMPEL

De tempel voor Apollo wordt tegenwoordig meestal geïdentificeerd met de – sterk fragmentarische – tempel op de akropolis van Aegina. Van deze tempel, met een basis van 34.6 x19.13 meter, staat nu nog één zuil overeind. Hij dateert uit 520-510 v. Chr, en heeft ooit 6 x11 zuilen rondom gekend. Overal rond, maar ook direct onder de tempel zijn restanten te vinden van een bloeiende prehistorische nederzetting, terwijl ten westen de fundamenten van twee andere tempels zijn teruggevonden, waarschijnlijk de Artemis en Dionysos tempels die Pausanias hier vermeldt. De Apollo-tempel is al in de oudheid grotendeels gesloopt om aan bouwmateriaal te komen voor een nieuwe verdedigingsmuur, terwijl in het basement van de tempel in de Byzantijnse tijd een cisterne is gebouwd. Het terrein van de akropolis is te bereiken via de tuin van het zeer interessante archeologische museum, dat – naast archaïsche en vroeg klassieke vondsten – een fraaie prehistorische collectie kent. Daar zijn ook de (schamele) resten van de gevelversiering van de Apollo-tempel te zien, zoals de paardenhoofden (het restant van twee strijdwagens die links en rechts van de centrale figuur in de oostgevel hebben gestaan. (Onder), of de scènes van een gevecht tussen Grieken en Amazones.

TEMPEL VAN APHAIA

ARCHEOLOGISCH MUSEUM

PALAIOCHORA

HEILIGDOM ZEUS HELLANIOS