Uitgelicht, museum Thebe

Home dit project regios geschiedenis musea catalogus uitgelicht
Pausanias Project

Pausanias: Rondleiding door Griekenland (scroll voor meer info)


“deze tweedelige vertaling hoort dan ook thuis in iedere bibliotheek met enige aandacht voor de klassieken” (HERMES)Pausanias was een Grieks-sprekende “travel-writer” uit de tweede eeuw na Chr., die in tien hoofdstukken een literaire reis beschijft langs de bekende en minder bekende plaatsen op het Griekse vasteland in de Romeinse tijd. Per schip aangekomen in Athene voert hij de lezer onder meer over de Akropolis en langs de destijds nog rijkelijk aanwezige kunstschatten op de Akropolis en in de rest van Athene. Daarna leidt hij de lezer te voet, per ezel en per schip via Korinthe naar Sparta en Messenië, vandaar naar het antieke Olympia, de beschrijving waarvan – met z’n schitterende tempels en honderden niet zo duizenden kunstschatten – het centrum van zijn werk inneemt. Vanuit Olympia gaat de reis door Achaia en Arcadië via Boiotië (met daarin de woonplaats van de mythische koning Oedipus) door naar Delphi, dat ook ruime aandacht krijgt. Centraal in zijn werk staat de beschrijving van tempels en hun kunstschatten, afgewisseld met anecdotes over kunstenaars, de winnaars in sportevenementen als de Olympische Spelen of de spelen in Delphi en verhalende episodes uit de Griekse geschiedenis. Dat we te maken hebben met een literair product passend in de traditie van zijn tijd, wordt op tal van plaatsen in zijn werk duidelijk, onder meer in de zeer zorgvuldige stijl en de overdachte opbouw.

        Van het leven van Pausanias is niets bekend op losse opmerkingen na die hij zelf in zijn werk heeft gemaakt. Zelfs de naam van de auteur is niet met volledige zekerheid overgeleverd: hij wordt zo genoemd door de Byzantijnse geleerde Stephanos van Byzantium (6de eeuw na Chr.), die de eerste persoon is die onomstotelijk naar dit werk verwijst. Hij is rond 110-115 na Chr. geboren, waarschijnlijk ergens in de buurt van Magnesia bij de berg Sipylos in het huidige Turkije, destijds een Grieks sprekend deel van het Romeinse rijk. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen van Griekenland om de “beroemde plaatsen van de oudheid” te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij “wetenswaardig” noemt. Keizer Marcus Aurelius (die stierf in 180 na Chr.) is de laatste keizer die hij noemt. Daarom zal zijn werk rond 180 na Chr. voltooid zijn geweest.  

         De vertaling van dr. Jelle Abbenes is rechtstreeks gemaakt naar het oud-Grieks, en wordt ondersteund door honderden voetnoten die de lezer informeren over verwijzingen van Pausanias naar plaatsen of antieke teksten, over de exacte locaties die hij beschrijft, of over bijzonderheden van de tijd na Pausanias. Ook is er een index toegevoegd van de besproken plaatsen en personen. De noten zijn deels ontleend aan de met een prijs onderscheiden uitgave van Papachatzis, deels aan het standaardcommentaar van W. Frazer, en steunen verder op de belangrijke encyclopedie voor classici, Der Neue Pauly, Lexicon der Antike en op eigen onderzoek.


Geïnteresseerd?


De complete vertaling is rechtstreeks te bestellen via  www.boekscout.nl of www.athenaeum.nl (via webwinkel), of via een mailtje aan de vertaler. Klik hier voor een promomail. Voor de volledige recensie in Hermes, klik  hier.
Klik op de vlag voor de Engelstalige versie van de site.

museum_thebe

De geschiedenis van de regio Elis is ten zeerste verbonden met die van de stad Elis. Het gebied wordt in het noorden tegen Achaia begrensd door de rivier de Larisos en in het oosten (tegen Achaia en Arkadië) door het Skollion-gebergte (Santameri). De oorspronkelijk onafhankelijke gebieden Pisatis  en Triphylië in het zuiden, worden sinds de verovering ervan door de bewoners van Elis stad meestal tot de regio Elis gerekend. Het gebied is uitermate vlak en bestaat vooral uit riviersedimenten, met aan de kusten enkele  rotsige kapen.

         Het gebied Elis is al bewoond sinds de steentijd, maar ontbeert lange tijd belangrijke nederzettingen. Homeros noemt de streek al Elis, maar spreekt over de bewoners als Epeioi. De hoofdstad Elis is gesticht in 471 v. Chr., en had vanaf zijn stichting een bestuur op democratische grondslag naar het voorbeeld van Athene. De imperialistische tendensen van de hoofdstad kwamen in dezelfde tijd naar voren met de onderwerping van de gebieden Pisatis en Triphylië. Tijdens de Peloponnesische oorlogen stond Elis aanvankelijk aan Spartaanse zijde, maar later (na een conflict met Sparta om de zeggenschap in Lepreon) aan Atheense zijde. Met de Atheense nederlaag tegen Sparta in 404 kreeg Elis nieuwe conflicten met Sparta, dat Elis ertoe dwong zijn “bondgenoten” vrij te laten en opnieuw toe te treden tot de Peloponnesische Bond. De Spartaanse nederlaag bij Leuktra (369 v. Chr.) gaf de stad zijn vrijheid terug en daarmee de mogelijkheid de omliggende steden opnieuw te onderwerpen. In een conflict met Arkadië wordt dan zelfs het heiligdom van Olympia korte tijd het strijdtoneel. In de Hellenistische periode wisselt Elis voortdurend van bondgenoten, die afwisselend Triphylië weer bevrijden of aan Elis helpen toevoegen. In 191 v. Chr. treedt Elis toe tot de Achaïsche Bond, om vanaf 146 v. Chr. (verenigd met Triphylië) onder de Romeinen te komen.

          Met de ondergang van Olympia als belangrijkste heiligdom van Griekenland, verliest de regio Elis z’n bovenregionaal belang. In de middeleeuwen behoort het noordelijk deel van Elis tot het Prinsdom Achaia, een Frankisch vorstendom geregeerd vanuit Kyllene (dan Glarentza genoemd, met als sterkste burcht het indrukwekkende Chlemoutsi) dat zich lang weet te handhaven onder de Byzantijnse reconquista.


Kyllini

Olympia

Chlemoutsi

Elis-stad

Typaneion

Lepreon

Samiko

Tripiti

Skillountia